d66

Case: Onderzoek tijdens verkiezingscampagne Gemeenteraadsverkiezingen 2014.

 
Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen, zijn verschillende campagneteams uitgerust met iPads met daarop een iTwyc campagne. Middels deze campagne werden gesprekken gevoerd met (potentiële) kiezers, waarbij over vooraf vastgestelde onderwerpen, concrete vragen konden worden gesteld.

 

Groot voordeel hierbij was dat na een lange campagnedag van alle mensen die men had gesproken over de geselecteerde onderwerpen dezelfde informatie beschikbaar was en een duidelijk beeld ontstond van ‘de mening van de kiezer’. Daarnaast werd door de campagneteams opgemerkt dat het aangaan van de gesprekken met mensen op straat als veel makkelijker werd ervaren door het gebruik van de iPad, die automatisch interesse wekte bij de respondenten.

Bekijk ook deze Case Studies